วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา TSU-MDC มหาวิทยาลัยทักษิณ
Management For Development College, Thaksin University
TSU GROUP :  วิทยาเขตสงขลา | วิทยาเขตพัทลุง | ศูนย์การศึกษาสงขลา 
ประกาศ TSU-MDC
รับสมัครนิสิต ป. ตรี ป.โท ประจำภาคฤดูร้อน ปี 57 สงขลา และ พัทลุง - สาขาวิชาการจัดการ - สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ
Update : 09/03/2015 by nuttawoot

Update : 23/04/2014 by nuttawootพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (บัณฑิตต้องจดจำหมายเลขลำดับที่เพื่อใช้ในการรายงานตัวบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)
ติดตามข่าวสารทาง WebSite & Facebook

Follow Usปฏิทินการศึกษา 2557 [อาเซียน]

ปฏิทินการศึกษา 2557 [แบบเดิม]

บัณฑิตศึกษา

จดหมายข่าว TSU-MDC News

วารสาร

หนังสือรับรอง กพ.


© Copyright 2013 TSU-MDC All Rights Reserved.
Contack us : admin@nuttawoot.com
Developer : Nuttawoot  Seeampai
click tracking

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
133 อาคารซีโนบริต ชั้น 3,6,8,12 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 แผนที่
โทร.0-2657-9999   โทรสาร.0-2657-9995 , 9994