วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา TSU-MDC มหาวิทยาลัยทักษิณ
Management For Development College, Thaksin University
TSU GROUP :  วิทยาเขตสงขลา | วิทยาเขตพัทลุง | ศูนย์การศึกษาสงขลา ประกาศ TSU-MDC
ประกาศกำหนดวันรายงานตัวและฝึกซ้อมเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ... วันที่ 10 มิ.ย.. 59 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา รายงานตัวและฝึกซ้อมย่อย ณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 11 มิ.ย. 59 กำหนดซ้อมส่วนกลาง/รวม ณ วิทยาเขตพัทลุง วันที่ 12 มิ.ย. 59 กำหนดซ้อมใหญ่ ณ วิทยาเขตพัทลุง วันที่ 13 มิ.ย. 59 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
Update : 26/05/2016 by Aof

Update : 1/03/2016 by Aof
Update : 16/07/2015 by nuttawoot

ขยายเวลาประเมินการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2558 และอาจารย์สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป ได้ที่ http://apps.tsu.ac.th/asm/
Update : 27/05/2015 by nuttawoot


รับสมัครนิสิต ป. ตรี ป.โท ประจำภาคฤดูร้อน ปี 57 สงขลา และ พัทลุง - สาขาวิชาการจัดการ - สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ
Update : 09/03/2015 by nuttawoot

Update : 23/04/2014 by nuttawootFollow Usปฏิทินการศึกษา [อาเซียน]
ปฏิทินการศึกษาประจำปี
 • 2558
 • 2557
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน
  1/2558    
  1/2557     2/2557     3/2557

ปฏิทินการศึกษา [แบบเดิม]
ปฏิทินการศึกษาประจำปี
 • 2558
 • 2557
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน
  1/2557     2/2557     3/2557

บัณฑิตศึกษา

จดหมายข่าว TSU-MDC News

วารสาร

หนังสือรับรอง กพ.

หนังสือรับรอง ก.ค.ศ.


© Copyright 2013 TSU-MDC All Rights Reserved.
Contack us : admin@nuttawoot.com
Developer : Nuttawoot  Seeampai
click tracking

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
133 อาคารซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 แผนที่
โทร.(+66) 0- 2248 - 7553   โทรสาร. (+66) 0- 2248 - 7553